MARLEY PRECISION INC

 
     

Marley Precision tham gia vào kinh doanh và sản xuất gia công, nhắm

mục tiêu các khu vực Bắc Mỹ.

  Tên Công ty :                 Marley Precision Inc. (M.P.I.)  
  Địa chỉ :   

455 Fritz Keiper Boulevard Battle Creeek,MI 49037

 
  Điện thoại :  

+1 269-963-7374

 
  Fax :   

+1 269-963-8381

 
  Vốn :     10 triệu USD  
  Nhân viên :     48 (tính đến tháng 08.2007)  
 
 
     

     

 

 

  

 Trang chủ

 

► Giới thiệu M.V.P

 

► Tin tức

 

► Tuyển dụng

► Sản phẩm

 

          ♦ Sản phẩm 1

 

          ♦ Sản phẩm 2

 

          ♦ Sản phẩm 3

► The Maruei Group

 

          ♦ MARUEI MIYAZAKI CO.,LTD

          ♦ MARUEI TECHNOS CO.,LTD

          ♦ MARLEY PRECISION INC

          ♦ MARLEY PRECISION MEXICO

          ♦ MARUEI VIETNAM PRECISION

          ♦ MARUEI NEW WAVE CO.,LTD

          ♦ MARUEI TOYOTA CO.,LTD

          ♦ MIYAZAKI TECHNOVILLAGE CO.,LTD

       

 

 
Công Ty TNHH Maruei Việt Nam Precision
Địa chỉ : Số 9, Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, Tx Thuận An, tỉnh Bình Dương
Hotline: 0274 3782 133