MARUEI MIYAZAKI CO.,LTD.

 
     
 
Maruei Miyazaki nguồn cung cấp nguyên liệu rèn lạnh cho các công ty của Tập đoàn Maruei.
Ngoài ra, nó có hai cơ sở khác: T.R.P Factory, nơi gia công được tiến hành, và Trung tâm sáng tạo, được thành lập vào năm 2006 và chuyên về phát triển công nghệ
 
  Tên Công ty :                 MARUEI MIYAZAKI CO.,LTD.  
  Địa chỉ :   

[Head Office]
11956-4, Higashikaminaka, Sadowara-cho, Miyazaki-shi, Miyazaki-ken, 880-0303, JAPAN

[T.R.P.Factory]

17880-33, Higashikaminaka, Sadowara-cho, Miyazaki-shi, Miyazaki-ken, 880-0303, JAPAN
 
  Điện thoại :  

Head Office : +81-985-74-3900

T.R.P.Factory : +81-985-30-5346

Innovation Center : +81-985-30-5215

 
  Fax :   

Head Office : +81-985-74-1888

T.R.P.Factory : +81-985-30-5347

Innovation Center : +81-985-74-3830

 
  Vốn :     30 triệu Yên Nhật  
  Nhân viên :     186 (tính đến tháng 08.2007)  
  Web site :    http://www.marueimiyazaki.jp   
 
 
 

 Trang chủ

 

► Giới thiệu M.V.P

 

► Tin tức

 

► Tuyển dụng

► Sản phẩm

 

          ♦ Sản phẩm 1

 

          ♦ Sản phẩm 2

 

          ♦ Sản phẩm 3

► The Maruei Group

 

          ♦ MARUEI MIYAZAKI CO.,LTD

          ♦ MARUEI TECHNOS CO.,LTD

          ♦ MARLEY PRECISION INC

          ♦ MARLEY PRECISION MEXICO

          ♦ MARUEI VIETNAM PRECISION

          ♦ MARUEI NEW WAVE CO.,LTD

          ♦ MARUEI TOYOTA CO.,LTD

          ♦ MIYAZAKI TECHNOVILLAGE CO.,LTD

       

 

 
Công Ty TNHH Maruei Việt Nam Precision
Địa chỉ : Số 9, Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, Tx Thuận An, tỉnh Bình Dương
Hotline: 0274 3782 133