MARUEI NEW WAVE


 
                                     
 
Maruei New Wave là phụ trách việc kiểm soát sản xuất và phân phối các phần của Maruei Industries.
 
 
  Tên Công ty :    MARUEI NEW WAVE CO.,LTD.  
  Địa chỉ :   

2-1, Takano, Hora-cho, Okazaki-shi, Aichi-ken, 444-0008, JAPAN

 
  Điện thoại :  

+81-564-77-9920

 
  Fax :   

+81-564-77-9994

 
  Vốn :    7,5 triệu Yên  
  Nhân viên :    52(tính đến tháng 08.2014)  
  Chứng nhận :   ISO9001:2003 (JQA-QM8496)  
 
 
     

     

 

 

       

 Trang chủ

 

► Giới thiệu M.V.P

 

► Tin tức

 

► Tuyển dụng

► Sản phẩm

 

          ♦ Sản phẩm 1

 

          ♦ Sản phẩm 2

 

          ♦ Sản phẩm 3

► The Maruei Group

 

          ♦ MARUEI MIYAZAKI CO.,LTD

          ♦ MARUEI TECHNOS CO.,LTD

          ♦ MARLEY PRECISION INC

          ♦ MARLEY PRECISION MEXICO

          ♦ MARUEI VIETNAM PRECISION

          ♦ MARUEI NEW WAVE CO.,LTD

          ♦ MARUEI TOYOTA CO.,LTD

          ♦ MIYAZAKI TECHNOVILLAGE CO.,LTD

       

 

 
Công Ty TNHH Maruei Việt Nam Precision
Địa chỉ : Số 9, Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, Tx Thuận An, tỉnh Bình Dương
Hotline: 0274 3782 133