MARUEI TOYOTA

 
                                     
 

Maruei Toyota là một công ty sản xuất lắp ráp các linh kiện điện tử của 

xe ô tô.

 
 
  Tên Công ty :    MARUEI TOYOTA CO.,LTD.  
  Địa chỉ :   

64,yamakudari,kazue-cho,toyota,aichi,japan

 
  Điện thoại :  

+81-565-21-1221

 
  Fax :   

+81-565-21-1243

 
  Vốn :    5 triệu Yên  
  Diện tích :   10263.75 Square yard  
 
     

     

 

 

 Trang chủ

 

► Giới thiệu M.V.P

 

► Tin tức

 

► Tuyển dụng

► Sản phẩm

 

          ♦ Sản phẩm 1

 

          ♦ Sản phẩm 2

 

          ♦ Sản phẩm 3

► The Maruei Group

 

          ♦ MARUEI MIYAZAKI CO.,LTD

          ♦ MARUEI TECHNOS CO.,LTD

          ♦ MARLEY PRECISION INC

          ♦ MARLEY PRECISION MEXICO

          ♦ MARUEI VIETNAM PRECISION

          ♦ MARUEI NEW WAVE CO.,LTD

          ♦ MARUEI TOYOTA CO.,LTD

          ♦ MIYAZAKI TECHNOVILLAGE CO.,LTD

       

 

 
Công Ty TNHH Maruei Việt Nam Precision
Địa chỉ : Số 9, Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, Tx Thuận An, tỉnh Bình Dương
Hotline: 0274 3782 133