The Maruei Group

 
     

MARUEI INDUSTRIES CO., LTD.

Sản xuất và bán phụ tùng ô tô

 
 
     

 

  

MARUEI MIYAZAKI CO., LTD.

Maruei Miyazaki nguồn cung cấp nguyên liệu cho các công ty của 

Tập đoàn Maruei.

 

MARUEI TECHNOS CO., LTD.

Maruei Technos chủ yếu sản xuất các sản phẩm bằng máy móc.

 
   

MARLEY PRECISION INC.

Marley Precision tham gia vào kinh doanh và sản xuất gia công, nhắm

mục tiêu các khu vực Bắc Mỹ.

 

MARLEY PRECISION MEXICO

Marley Precision Mexico tham gia vào kinh doanh và sản xuất gia công, nhắm vào các công ty Nhật Bản tại Mexico.

 
   

MARUEI VIETNAM PRECISION

Maruei Việt Nam Precision có nhà máy sản xuất lớn nhất trong 

Tập đoàn Maruei.

 

MARUEI NEW WAVE CO., LTD.

Maruei New Wave là phụ trách việc kiểm soát sản xuất và phân phối các phần của Maruei Industries.

 
   

MARUEI TOYOTA CO., LTD.

Maruei Toyota là một công ty sản xuất lắp ráp các linh kiện điện tử của 

xe ô tô.

 
 

MIYAZAKI TECHNOVILLAGE CO., LTD.

Cửa hàng đầu tiên tại khu vực thương mại của Technovillage, chúng tôi kinh doanh một cửa hàng tiện lợi với giặt tự động.

 

 

 
       

     

 

 

            

 

 

 Trang chủ

 

► Giới thiệu M.V.P

 

► Tin tức

 

► Tuyển dụng

► Sản phẩm

 

          ♦ Sản phẩm 1

 

          ♦ Sản phẩm 2

 

          ♦ Sản phẩm 3

► The Maruei Group

 

          ♦ MARUEI MIYAZAKI CO., LTD.

          ♦ MARUEI TECHNOS CO., LTD.

          ♦ MARLEY PRECISION INC

          ♦ MARLEY PRECISION MEXICO

          ♦ MARUEI VIETNAM PRECISION

          ♦ MARUEI NEW WAVE CO., LTD.

          ♦ MARUEI TOYOTA CO., LTD.

          ♦ MIYAZAKI TECHNOVILLAGE CO., LTD.

       

 

Công Ty TNHH Maruei Việt Nam Precision
Địa chỉ : Số 9, Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, Tx Thuận An, tỉnh Bình Dương
Hotline: 0274 3782 133